Mikä suostumus on?

Suostumuksen antaminen auttaa ammattilaista näkemään nopeasti tilanteesi, käyttämäsi palvelut ja Sinulle tehdyt varaukset yhdessä Tilannekuva-näkymässä. Tilannekuva näyttää niitä asiakas- ja potilastietojasi, joita sosiaalihuollossa ja terveydenhuollossa asioidessasi on kirjattu asianomaisiin tietojärjestelmiin. Tilannekuvasi näkee ainoastaan terveydenhuollon tai sosiaalihuollon työntekijä, joka osallistuu palveluusi tai hoitoosi. Suostumuksen antaminen on vapaaehtoista.

Tilannekuva

Mikä on Tilannekuva?

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosi koostetta voidaan kutsua tilannekuvaksi. Tilannekuva kokoaa ja auttaa näkemään nopeasti tilanteesi, käyttämäsi palvelut ja Sinulle tehdyt varaukset ja suunnitelmat.

kuva Tilannekuva käyttöliittymästä

Mitä tietoja Tilannekuva minusta näyttää?

Mistä tietoa tulee?

Tilannekuva näyttää niitä asiakas- ja potilastietojasi, joita sosiaalihuollossa ja terveydenhuollossa asioidessasi on kirjattu asianomaisiin tietojärjestelmiin. Tiedot tulevat Tilannekuvaan pääosin Kanta-arkiston kautta. Lisäksi osa tiedoista tulee suoraan alueen tietojärjestelmistä.

Tiedot saadaan muilta kuin omalta hyvinvointialueelta vain, jos Omakanta-palvelussa antamasi luovutusluvat ja kiellot sen mahdollistavat.

Tilannekuva näyttää ammattihenkilölle, mitä palveluita olet käyttänyt, keskeiset terveys- ja hoitotietosi sekä sosiaalihuollon arvioita, suunnitelmia ja päätöksiä. Tiedot kuvataan tarkemmin kohdassa ”Mitä tietoja minusta voidaan koostaa?”.

Kuka näkee tietoni?

Tietosi voi nähdä vain sosiaali- tai terveydenhuollon työntekijä, joka osallistuu palveluihisi tai hoitoosi organisaatiossa, jolle annat suostumuksen. Tietojesi käytön edellytys on voimassa oleva asiakas- tai hoitosuhde. Lisäksi työntekijällä tulee olla työtehtävänsä kannalta välttämätön tarve ja säädösten mukainen oikeus tiettyyn tietoryhmään (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä §15).

Kuka tietosti näkee?

Miten näen, kuka on käyttänyt tietojani?

Kaikesta henkilötietojen käsittelystä sosiaali- ja terveydenhuollossa kerätään lokitiedot. Tiedot toteutuneesta tietojesi käsittelystä saat palveluihisi osallistuneista organisaatioista. Ohjeet ja yhteystiedot löytyvät kunkin hyvinvointialueen internet-sivuilta ja opastuspisteistä.

suostumus

Miksi tarvitaan suostumus?

Miksi tarvitaan suostumus?

Tämä suostumus mahdollistaa tietojesi koostamisen sähköisesti sosiaali- ja terveydenhuollon välillä. 

Tämä suostumus tarvitaan, koska Omakantapalvelussa omakanta.fi ei vielä ole mahdollista antaa luovutuslupaa sosiaali- ja terveydenhuollon välillä.

Mitä suostumus koskee ja kenelle se annetaan?

Suostumus annetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterinpitäjälle. Tämä suostumus on yleisen tietosuojasetuksen mukainen suostumus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EU 2016/679.

Mitä jos en anna suostumusta?

Suostumus on vapaaehtoinen. Suostumus nopeuttaa tilannekuvasi automaattista koostamista eri palveluissasi. Suostumuksen antamatta jättäminen ei vaaranna tai estä palveluasi tai hoitoasi.

Suostumuksen voimassaolo

Suostumukseni on voimassa toistaiseksi. Voin muuttaa suostumustani tai lopettaa suostumukseni voimassaolon ilmoittamalla siitä palveluihini osallistuvaan tai suostumuksen pyytäneeseen yksikköön. Suostumukseni koskee sekä ennen että jälkeen suostumuksen antamispäivää tallennettuja asiakastietoja. 1.1.2023 lähtien suostumuksen saaja on oma hyvinvointialueesi.

Mitä tietoja minusta voidaan koostaa?

Tietosi koostetaan palvelusi toteutuksessa tarvittavalla tavalla terveydenhuollon potilastiedoista ja sosiaalihuollon asiakastiedoista iäkkäiden, lapsiperheiden ja työikäisten palveluista sekä vammaispalveluista, päihdehuollosta ja lastensuojelusta.

Potilastietojen ryhmiä ovat yhteys- ja palvelutietojen lisäksi

 • hoidon aihe, arviot, suunnitelmat, toteutus ja toimenpiteet
 • mittaukset ja testit, esim. pituus. paino, verenpaine
 • kuvantamistutkimus
 • laboratoriotutkimus
 • riskitieto, esim. allergiat
 • rokotus
 • asiointiin, kotona selviytymiseen tai liikkumiseen vaikuttava tieto, esim. apuväline, liikuntarajoite tai kuulo
 • sairauslomat ja muut erilliset todistukset ja lausunnot
 • kotisairaanhoidon yhteydessä tallennetut tiedot

Asiakastietojen ryhmiä ovat yhteys- ja palvelu- ja asiakkuustietojen lisäksi

 • tieto palvelutehtävissä avatuista asioista
 • arviot, suunnitelmat ja päätökset
 • kotipalveluiden yhteydessä tallennetut huomiot

Scroll to Top