Vad är samtycke?

Att lämna samtycke hjälper yrkespersonen att snabbt se din situation, de tjänster du utnyttjar och de bokningar som gjorts för dig i en och samma vy i Situationsbilden. Situationsbilden visar de klient- och patientuppgifter om dig som har antecknats i informationssystemen när du har haft kontakt med socialvården och hälsovården. Din Situationsbild ses endast av sådana anställda vid hälsovården eller socialvården som deltar i din service eller vård. Det är frivilligt att ge samtycke.

Situationsbilden

Vad är situationsbilden?

En sammanställning av dina uppgifter hos social- och hälsovården kan kallas för situationsbild. Situationsbilden samlar ihop och hjälper att snabbt se din situation, de tjänster du utnyttjar och de bokningar och planer som gjorts för dig.

Bild av Situationsbild användargränssnitt

Vilka uppgifter visar Situationsbilden om mig?

Varifrån kommer informationen?

Situationsbilden visar de klient- och patientuppgifter om dig som har antecknats i informationssystemen när du har haft kontakt med socialvården och hälsovården. Uppgifterna kommer i huvudsak till Situationsbilden från Kanta-arkivet och följer de eventuella förbud som lagts i Kanta-tjänsterna.

Situationsbilden visar yrkespersoner vilka tjänster du har utnyttjat, dina centrala hälso- och vårduppgifter samt socialvårdens bedömningar, planer och beslut. Uppgifterna beskrivs närmare i punkten ”Vilka uppgifter kan samlas om mig?”.

Vem ser mina uppgifter?

Dina uppgifter kan ses endast av sådana anställda inom hälso- och sjukvården som deltar i din service eller vård i den organisation för vilken du ger samtycke. Förutsättningen för att använda dina uppgifter är en ikraftvarande klient- eller vårdrelation. Dessutom ska den anställda ha ett nödvändigt behov av uppgifterna för sina arbetsuppgifter och en åtkomsträtt till en viss uppgiftsgrupp enligt bestämmelserna (15 § i lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården).

Vem ser dina uppgifter?

Hur kan jag se vem som använt mina uppgifter?

Logguppgifter samlas in över all behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården. Uppgifter om den behandling som skett får du från de organisationer som deltagit i din service. Anvisningar och kontaktuppgifter finns på varje kommuns, hälsostations eller sjukhus webbplats och informationstjänst.

samtycke

Varför behövs samtycke?

Varför behövs samtycke?

Detta samtycke gör det möjligt att samla dina uppgifter snabbt och elektroniskt direkt från de informationssystem som använts för dina olika tjänster inom social- och hälsovården. All väsentlig information är inte ännu tillgänglig i Kanta-tjänsterna (kanta.fi/sv/medborgare).

Detta samtycke behövs eftersom de överlåtelsetillstånd och förbud som du har gett i tjänsten Mina Kanta (kanta.fi/sv/mina-kanta-sidor) endast gäller uppgifter som man får genom Kanta-tjänsterna.

Vad gäller samtycket och till vem ges det?

Samtycke ges till den personuppgiftsansvarige inom social- och hälsovården. Samtycket gäller rätten att använda dina klient- och patientuppgifter direkt från lokala informationssystem. Detta samtycke är i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679.

Och om jag inte ger samtycke?

Det är frivilligt att ge samtycke. Samtycket gör den automatiska insamlingen av din situationsbild snabbare i dina olika tjänster. Din service och vård äventyras eller förhindras inte utan samtycke.

Samtyckets giltighetstid

Mitt samtycke gäller tills vidare. Jag kan ändra eller återkalla mitt samtycke genom att meddela den enhet som deltagit i min service eller tagit emot samtycket. Mitt samtycke gäller klientuppgifter som sparats såväl före som efter att samtycket ges. Från och med den 1 januari 2023 tas samtycket emot av ditt välfärdsområde.

Vilka uppgifter kan samlas om mig?

Dina uppgifter samlas på det sätt som behövs för genomförandet av din service, från patientuppgifter inom hälsovården och klientuppgifter inom socialvården, från tjänster för äldre, barnfamiljer och arbetsföra, från tjänster för personer med funktionsnedsättning samt rusmedelsvård och barnskydd.

Patientuppgiftsgrupper är förutom kontakt- och serviceuppgifter även

 • orsak till vård, bedömningar, planer, genomförande och åtgärder
 • mät- och testresultat, till exempel längd, vikt, blodtryck
 • radiologisk undersökning
 • laboratorieundersökning
 • riskinformation, till exempel allergier
 • vaccinering
 • information som påverkar ärendehantering, att klara sig i hemmet och rörlighet, till exempel hjälpmedel, rörelsenedsättning eller hörsel
 • sjukledigheter och andra separata intyg och utlåtanden
 • uppgifter som sparats i samband med hemsjukvård

Klientuppgiftsgrupper är förutom uppgifter om kontakter, service och klientförhållanden även

 • uppgifter om ärenden som öppnats i serviceuppgifter
 • bedömningar, planer och beslut
 • observationer som sparats i samband med hemservicen

Rulla till toppen